News

  • Nie je dýchanie ako dýchanie

    Ako bývalý aktívny športovec a stále aktívny tréner viem, že najväčším problémom pri dýchaní je práca s kyslíkovým dlhom. Samozrejme nielen pri špo...
  • Mentálny a fyzický kouč

    Vo svojej dlhoročnej praxi som sa stretol s veľa fyzickými a hlavne aj psychickými problémami svojich klientov a zverencov. Každý kto vykonáva túto...
  • Extra dôležitosť dnešných dní

    Dôležitosť dnešných dní

Qty:1

QTY: 4

10% off

Qty:1

20% off on buy 2 shoes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Sail and harvest moon
₹ 26,000 ₹ 27,500

You added 1

Sail and harvest moon

₹ 14,932 ₹ 16,590

Cart (0)

Add $40 to get a 10% off on total price

0