News

  • Nie je dýchanie ako dýchanie

    Ako bývalý aktívny športovec a stále aktívny tréner viem, že najväčším problémom pri dýchaní je práca s kyslíkovým dlhom. Samozrejme nielen pri špo...
  • Mentálny a fyzický kouč

    Vo svojej dlhoročnej praxi som sa stretol s veľa fyzickými a hlavne aj psychickými problémami svojich klientov a zverencov. Každý kto vykonáva túto...
  • Extra dôležitosť dnešných dní

    Dôležitosť dnešných dní