Kyslíková terapia pri bolesti hlavy

Kyslíková terapia pri bolesti hlavyVyužite kyslíkovú terapiu na boj proti bolesti hlavy.

Ciarambino Tiziana a kolektív z Interného oddelenia pohotovosti, nemocnica Marsianise v Taliansku uskutočnila systematickú revíziu šiestich štúdií uverejnených v odborných časopisoch v databázach PubMed, Web of Science a Scopus súvisiacich s kyslíkovou terapiou pri bolesti hlavy.

Primárne bolesti hlavy, medzi ktoré patria migrény, klastrové bolesti hlavy a bolesti hlavy tenzného typu, sú bežnou poruchou, ktorá môže celosvetovo viesť k významnej invalidite s prevalenciou medzi 0,1 až 20 %. Poruchy bolesti hlavy sa vždy liečili rôznymi perorálnymi liekmi. Autori sa v uskutočnenom systematickom prehľade  zamerali najmä na konkrétnu akútnu liečbu, na vysoký prietok kyslíka. Tento terapeutický prístup sa skúma už niekoľko desaťročí. V skutočnosti sa prvá skúška, ktorá preukázala účinnosť inhalácie kyslíka cez masku, uskutočnila v roku 1940. Ako je opísané v literatúre, existuje veľa vedeckých dôvodov, prečo môže byť kyslík účinný pri liečbe akútnych migrén.

Hlavnými výsledkami bol ústup bolesti hlavy u dospelých pacientov, ktorí dostávali kyslíkovú terapiu, v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo. Poruchy bolesti hlavy boli definované na základe výskumu literatúry. Kľúčové výsledky zhrnuté zo všetkých šiestich štúdií boli nasledovné:

Liečba bolesti hlavy s vysokým prietokom kyslíka:

  • Je realitou najmä pri liečbe klastrových bolestí hlavy;
  • Môže mať lepší profil znášanlivosti a môže byť bezpečnou a lacnou terapiou;
  • Sú uvádzané rýchle účinky (už po 15 minútach);
  • Môže znížiť používanie nesteroidných protizápalových liekov;
  • Môže byť užitočná pri riešení akútnej migrény a súvisiacich symptómov.

Viac o Oxygenoterapii

Zdroj: Ciarambino, T.; Sansone,,G.; Menna, G.; Para, O.; Signoriello,, G.; Leoncini, L.; Giordano, M. Oxygen Therapy in Headache Disorders: A Systematic Review. Brain Sci. 2021, 11, 379. https:// doi.org/10.3390/brainsci11030379

0

Qty:1

QTY: 4

10% off

Qty:1

20% off on buy 2 shoes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Sail and harvest moon
₹ 26,000 ₹ 27,500

You added 1

Sail and harvest moon

₹ 14,932 ₹ 16,590

Cart (0)

Add $40 to get a 10% off on total price