Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom informačného systému e-shop na internetovej stránke www.kyslikovo.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia.

Prevádzkovateľ elektronického internetového obchodu www.kyslikovo.sk je spoločnosť: Fitlife,občianske združenie, Cabajská 1243/4A, 949 01 Nitra, IČO: 51665263, DIČ: 2121004028, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo: VVS/1-900/90-53562, registrový úrad: MV SR

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je predávajúci Fitlife, občianske združenie, Cabajská 1243/4A, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 51665263, DIČ:2121004028, umožnené spracovávať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na internetovej stránke www.kyslikovo.sk na účely registrácie zákazníkov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka. Osobné údaje slúžia len na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú odovzdávané len dáta nevyhnutne potrebné na prepravu tovaru kupujúcemu.

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.

Stiahnuť

0

Qty:1

QTY: 4

10% off

Qty:1

20% off on buy 2 shoes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Sail and harvest moon
₹ 26,000 ₹ 27,500

You added 1

Sail and harvest moon

₹ 14,932 ₹ 16,590

Cart (0)

Add $40 to get a 10% off on total price