Nie je dýchanie ako dýchanie

Ako bývalý aktívny športovec a stále aktívny tréner viem, že najväčším problémom pri dýchaní je práca s kyslíkovým dlhom. Samozrejme nielen pri športe, ale hlavne v bežnom živote a stresových situáciách ktorým sme dennodenne vystavení. Z týchto dôvodov prechádzame na plytké stresové dýchanie, ktoré može vyústiť až do infarktu. Preto aj sám používam 3-5x do týždňa hodinové dýchanie čistého kyslíku pomocou kyslíkového prístroja. Po mojich osobných skúsenostiach ho takisto odporúčam na používanie pre každého človeka ktorému záleží na svojom zdraví.